Nieuwe Wet Appartementsrecht goedgekeurd in de kamer

Nieuwe Wet Appartementsrecht goedgekeurd in de kamer

Op 7 juni 2018 is nieuwe wet appartementsrecht goedgekeurd in de kamer en is daarmee definitief geworden. De wet zal op 1 januari 2019 in werking treden en bevat een aantal belangrijke wijzigingen die we hieronder nader zullen toelichten.

Gekwalificeerde meerderheid.

De bepaling van de gekwalificeerde meerderheid die benodigd is in de algemene vergadering is naar beneden bijgesteld. Was de gekwalificeerde meerderheden binnen de algemene vergadering gesteld op een 3/4e meerderheid. In de nieuwe wet op het appartementsrecht is deze naar een 2/3e meerderheid verlaagd. Aanvullend is dat ook voor werken aan gemeenschappelijke delen deze meerderheid is vastgelegd.

Verder is er een uitzondering opgenomen waarbij voor bepaalde werken aan gemeenschappelijke delen zelfs een volstrekte meerderheid volstaat. Het betreft hier een uitzondering voor wettelijk opgelegde werken (bv. aanpassing van liftinstallaties of in functie van de brandveiligheid en isolatienormen) of  werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer.

Ook voorziet de nieuwe wet in een uitzondering die gericht is op afbraak of heropbouw van een gebouw. Was hiervoor in het verleden unanimiteit noodzakelijk in de nieuwe wet volstaat een 4/5de meerderheid indien de veiligheid of hygiëne van het gebouw gevaar brengt of wanneer onevenredig hoge kosten voorzien zijn voor de renovatie.

Voorlopig bewindvoerder

Nieuw is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, veelal een advocaat, bijgestaan door een syndicus. De voorlopig bewindvoerder treedt op als de mede-eigendom bv. in grote financiële moeilijkheden verkeert, of wanneer het gebouw zich in een slechte staat bevindt en de algemene vergadering deze toestand negeert. De bewindvoerder krijgt de volledige bevoegdheid  die anders aan de algemene vergadering zou toekomen. Hij kan dus zelf autonoom beslissingen nemen.

Voorheen gebeurde het dat de syndicus die aangewezen werd om orde op zaken te stellen op zijn eerste algemene vergadering meteen ook het agendapunt “ontslag van de door de rechter benoemde syndicus” had staan. Dit is middels de nieuwe wet niet meer mogelijk.

Betaler Beslist

Onder bepaalde voorwaarden kunnen bepaalde mede-eigenaars  voortaan over het exclusief beslissingsrecht van een gemeenschappelijk deel beschikken wanneer zij exclusief de kosten daarvan dragen. Dit heeft als gevolg dat de syndicus voor ieder besluit dient te toetsen wie mag stemmen.

Erfdienstbaarheid van openbaar nut

Elke mede-eigenaar en/of erkende nuts operator krijgt het recht (wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut) om op eigen kosten kabels en bijbehorende faciliteiten te installeren in of op de gemene delen (vb. een elektrische laadpaal).

Reglement van interne orde

Het Reglement van Interne Order krijgt voortaan geen facultatief karakter maar is verplicht. Dit is een gevolg van een afslanking van de statuten waarbij, door een overdracht van o.a. samenroeping en werking van de algemene vergadering, benoeming syndicus, etc. naar het Reglement van Interne Orde (of Huishoudelijk Reglement).

Punten uit het Algemeen Reglement van Mede-eigendom stonden die nu in het Reglement van Interne Orde komen:

  1. de wijze van oproeping op algemene vergaderingen;
  2. de wijze van benoeming van de syndicus met de omvang van zijn bevoegdheden, de duur en de modaliteiten rond de hernieuwing van zijn mandaat;
  3. de jaarlijkse periode van 15 dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering gehouden wordt.

Bevoorrecht Schuldeiser

Belangrijk voor de financiële mogelijkheden is de aanvulling waarbij de Vereniging van Mede-Eigenaars het statuut van bevoorrecht schuldeiser krijgt. Deze status van bevoorrechte schuldeisers geeft de VME het voorrecht op de opbrengsten uit de kavel bij verkoop om zo de uitstaande schuld te incasseren. Er is wel een beperking die inhoudt dat deze alleen maar geëffectueerd kan worden voor de opgebouwde schuld van het lopende en het eraan voorafgaande boekjaar.

Tags:
0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Neem contact op met Syndicus Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met Syndicus Centraal

Wordt verstuurd

©2019 Syndicus Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account