Recht op verandering van mening binnen een AV

Een onderwerp nog een keer op de agenda zetten

Mag men later terugkomen op een beslissing?

Ruime bevoegdheid van de AV

De bevoegdheid van de Algemene Vergadering (AV) binnen de VME is over het algemeen erg ruim. Enkel de AV is het soeverein beraadslagende orgaan, niet de Vrederechter, die enkel een marginale toetsing kan doen.

Dezelfde beslissing voorlegen aan de AV?

De vraag dringt zich dan ook op of een AV later nog mag terugkomen op eerder genomen beslissingen. Of: is er een recht op verandering van mening voor de AV? Situatieschets: Wanneer een bepaalde beslissing is genomen met de juiste meerderheid bestaat de mogelijkheid dat bepaalde mede-eigenaren het daar toch niet mee eens zijn. Een mede-eigenaar die zich niet kan neerleggen bij een beslissing heeft enerzijds de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Vrederechter (binnen de 4 maanden). Dit is vaak echter een drempel voor mede-eigenaren en vinden zij dit te radicaal. Een andere oplossing kan in dat geval gevonden worden in het opnieuw voorleggen van de beslissing aan de AV. Dit is minder radicaal en misschien kunnen bepaalde mede-eigenaren op een nieuwe AV wel overtuigd worden om een andere beslissing te nemen. Bovendien zal deze aanpak in vele gevallen beter zijn voor de sfeer binnen het gebouw…

Mag de AV wel terugkomen op een (definitief geworden) beslissing?

Vaak vraagt men zich hierbij af of dit wel kan, of een AV wel zelf kan terugkomen op een definitief geworden beslissing, of dat dit geen bevoegdheid is van de Vrederechter. Mits de beslissing rechtsgeldig genomen wordt, met een juiste meerderheid, kan de AV ten allen tijde terugkomen op een eerdere beslissing (Vred. Nieuwpoort 5 oktober 2010, T. App. 2013/2, 51). Mocht de AV toch niet meegaan in het verhaal en opnieuw dezelfde beslissing nemen, kan deze beslissing alsnog worden aangevochten bij de Vrederechter. Het spreekt voor zich dat men in dat geval de nieuwe beslissing aanvecht, en niet de oorspronkelijke. Deze zal waarschijnlijk op dat ogenblik definitief zijn geworden (4 maanden…). Hierbij is het belangrijk dat dit nieuwe agendapunt op een correcte wijzig wordt geformuleerd. Wanneer dit niet het geval is bestaat de kans dat de rechter daarna weigert er uitspraak over te doen. Het is in dergelijke gevallen af te raden dat men de AV verzoekt om een vernietiging van een eerdere beslissing. Het levert dus een risico op wanneer men beslist om een beslist item opnieuw voor te leggen aan de AV. De kans bestaat uiteraard dat men “het deksel op de neus krijg” en dus voor niets een volgende AV heeft afgewacht… Bij de beoordeling van de ene of de andere piste (Vrederechter dan wel nieuwe Algemene Vergadering organiseren), lijkt een wezenlijk element te zijn het opduiken van nieuwe gegevens, feitelijkheden, stukken, blijken van vergissing, … Onnodig te zeggen dat ook hier weer elke casus op zich een eigen beoordeling vraagt. Vanuit onze ervaring verschaffen wij graag advies over een gepaste strategie om … heibel te voorkomen. Tags:
0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Neem contact op met Syndicus Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met Syndicus Centraal

Wordt verstuurd

©2019 Syndicus Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account