Wet op de Mede-Eigendom

Nieuwe Wet Appartementsrecht goedgekeurd in de kamer